Cyberbezpieczny Samorząd – Webinar: Jak pozyskać środki Unijne? WEBINAR 06.09.2023

Wyślij link znajomemu

W związku z ogłoszonym przez ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego projektem „Cyberbezpieczny Samorząd” zapraszamy na webinar dla przedstawicieli gmin, powiatów oraz miast w celu omówienia warunków udziału w projekcie oraz zaprezentowania działań jakie podmioty mogą sfinansować z jego środków.

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost liczby ataków na podmioty administracji publicznej. W odpowiedź na cyberataki i słabe rozwiązania techniczne w obszarze cyberbezpieczeństwa w lipcu 2023 roku Minister Cyfryzacji – Janusz Cieszyński ogłosił projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa IT jednostek samorządu terytorialnego, wzmocnienie ich możliwości do efektywnego zapobiegania i szybkiego odpowiadania na incydenty bezpieczeństwa w systemach informacyjnych. Na to zadanie ze środków unijnych przeznaczona została kwota ok. 1,5 mld zł. Projektem są objęte wszystkie jednostki samorządowe (gminy, powiaty, województwa) na terenie całego kraju.

Warto wziąć pod uwagę, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa przyjmuje wnioski jedynie do 30 września br. Każdy samorząd może otrzymać od 200 tys. do 850 tys. zł. Wysokość dofinansowania i udział wkładu własnego zależy od liczby mieszkańców w jednostce, a także od jej wskaźnika podatkowego.

Dofinansowanie można otrzymać na następujące rozwiązania cyberbezpieczeństwa, które realizuje Audytel S. A.:

  • opracowanie, wdrożenie, przegląd oraz na aktualizację dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) wymaganym przez Rozporządzenie KRI oraz ustawę KSC,
  • audyt SZBI, audyt zgodności KRI/KSC wykonany przez wykwalifikowanych audytorów,
  • szkolenia z zakresu „bezpieczeństwo cyfrowe”,
  • zakup testów i badań bezpieczeństwa systemu oraz innych usług dotyczących obszaru cyberbezpieczeństwa,
  • zakup usług wsparcia realizowanych przez zewnętrznych ekspertów w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyfrowego,
  • zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, detekcję i reakcję na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, z niezbędnym wsparciem producenta.

Realizując wyżej wskazane usługi mogą Państwo zwiększyć poziom bezpieczeństwa swoich zasobów oraz systemów informatycznych eliminując zagrożenia cybernetyczne oraz wypełniają Państwo obowiązki nałożone na podmioty administracji publicznej przez obowiązujące w Polsce oraz UE prawo, w tym między innymi ustawę o ochronie danych osobowych, ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) oraz rozporządzenie Krajowe Ramy Interoperacyjności oraz wchodzącą obecnie w życie Dyrektywę NIS2.

Podczas webinaru „Co można sfinansować z programu Cyberbezpieczny Samorząd?”, który odbędzie się w środę 9 sierpnia br., dowiecie się Państwo m.in.:

  • Jakie cele ma realizować program „Cyberbezpieczny Samorząd” ?
  • Jak poprawnie przygotować wniosek na dofinansowanie?
  • Co można sfinansować w ramach pozyskanych środków?
  • Jakie są warunki udziału w programie?

Data webinaru:

Środa, 6 Września 2023, godz. 11:00-12:30

Zarejestruj się!

Prelegent:
Wiesław Krawczyński – Ekspert ds. bezpieczeństwa IT

Konsultant z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym i akademickim. Brał udział w tworzeniu infrastruktury PKI dla instytucji publicznych oraz firm. Doświadczony ekspert w zakresie usług zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Specjalizuje się w zagadnieniach infrastruktury klucza publicznego oraz cyberbezpieczeństwa.

Posiada między innymi certyfikaty: Prince2 Foundation oraz Practitioner, ISO 27001 Lead Auditor, TOGAF 9 Certification, ISTQB Certified Tester, ITIL Certification in Service Management oraz REQB Certified Professional for Requirements Engineering Professional.

Agnieszka Rucińska -Konsultant ds. bezpieczeństwa informacji

Ekspertka w dziedzinie wdrożeń systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jej głównym obszarem specjalizacji jest zarządzanie procesami związanymi ​z audytem i kontrolą funkcjonalną, bezpieczeństwo danych osobowych oraz zarządzanie ryzykiem. ​ Od dziesięciu lat posiada certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27001. Pracowała w projektach informatycznych dla sektora spółdzielczych kas ​oszczędnościowo–kredytowych i korporacji finansowych, a także podmiotów prywatnych. ​

Potwierdzeniem jej umiejętności są zdobyte certyfikaty: ISO 27001 Audytor, Prince2 Foundation, Zarządzanie ryzkiem w systemach bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO/IEC 27005:2018, ​Trener – konsultant w biznesie grupy SET oraz członkini IIA Polska.