Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Odpowiedzialność karna a RODO
Image 2022/07/05 Aktualności Natalia Groszyk

Czy brak wdrożenia RODO w organizacji może skutkować odpowiedzialnością karną kierownictwa organizacji? Czy pracownik organizacji, zobowiązany do ochrony danych osobowych, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej? Na jakie sankcje narażony jest pracownik, który narusza przepisy ochrony danych osobowych? Zasada rozliczalności jako obrona przed odpowiedzialnością karną. Pomimo tego, iż Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/

Szczegóły