Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

EROD wydaje wytyczne dotyczące harmonizacji kar – czy administratorzy danych otrzymają taryfikator przewinień?
Image 2022/06/23 Aktualności Natalia Groszyk

Unia Europejska, za pomocą ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”, „Rozporządzenie”) zakończyła ważny etap kompleksowej reformy regulacji ochrony danych w Europie. Rozporządzenie opiera się na kilku kluczowych elementach, a jednym z nich są silniejsze uprawnienia organów nadzorczych w zakresie egzekwowania przepisów. Rozporządzenie nakłada znacznie podwyższony poziom kar pieniężnych za naruszenie przepisów ochrony danych

Szczegóły
Transatlantyckie przekazywanie danych – w oczekiwaniu na Privacy Shield 2.0
Image 2022/05/12 Aktualności Natalia Groszyk

W piątek 25 marca rząd Stanów Zjednoczonych oraz Komisja Europejska ogłosiły[1] uzgodnienie zasadniczych założeń nowego transatlantyckiego porozumienia w zakresie ochrony danych osobowych, które ma w pełni uregulować przekazywanie danych osobowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Obecnie, w związku z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości UE, obowiązują standardowe zasady przekazywania danych osobowych wskazane w Rozdziale V RODO[2], ale

Szczegóły
„Nadmiarowe dane” – czyli jak zjeść tę żabę?
Image 2022/04/01 Aktualności Natalia Groszyk

W RODO znacznie szerzej niż w dotychczasowej praktyce zostały zdefiniowane dane osobowe – są to zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających

Szczegóły