Kierunek ESG i strategia dekarbonizacji – wpływ, ryzyko i szanse dla firm w świetle nowych przepisów WEBINAR 15.06.2023

Wyślij link znajomemu

Zapraszamy na webinar dotyczący opracowywania strategii dekarbonizacyjnej w organizacjach. Dzięki naszym zebranym doświadczeniom dowiecie się Państwo w jaki sposób podejść do transformacji waszej firmy w kierunku neutralności klimatycznej. Jak zachować przy tym opłacalność produkcji i skuteczność całego modelu biznesowego, mierząc się z wyzwaniem drastycznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Transformacja organizacji w kierunku zrównoważonego rozwoju może być wielkim ryzykiem, jak również szansą na innowacje i zdobycie nowych rynków oraz klientów. Nadchodzące lata to wiele nowych ambitnych wyzwań prawnych w tym zakresie, z dobrą strategią wasza firma nie da się im zaskoczyć…

 

Tym razem omówimy takie kwestie jak:

  • Wyzwania legislacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatycznych i adaptacji do zmian klimatu, które czekają nas w nadchodzących latach.
  • Jak rozpocząć proces dekarbonizacji w organizacji?
  • Jak zacząć liczyć ślad węglowy organizacji w zakresie 1,2,3 i ślad węglowy produktów?
  • Inicjatywa Sciene Based Targets, czyli jak ustalać cele polityki dekarbonizacyjnej zgodne z najnowszymi osiągnięciami nauki o klimacie?
  • Jak włączać politykę dekarbonizacyjną do strategii biznesowej organizacji?

   

  Odpowiemy na pytania:

   • Jak określać istotny wpływ, ryzyko i szanse polityki dekarbonizacyjnej oraz jej interakcję ze strategią i modelem biznesowym firmy?
   • Jak przygotować Państwa firmę do nowych przepisów – dyrektyw CSRD, CSDD?

    

   Data: Czwartek, 15 czerwca 2023 r., godz. 11:00-12:30

   Zarejestruj się bezpłatnie!

    

   Prelegenci:

   Michał Sikora

   Doświadczony menadżer i ekspert wiodący w zakresie energetyki dla Klientów Biznesowych i Jednostek Samorządów Terytorialnych. Absolwent MBA dla inżynierów na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, mgr inż. Ochrony środowiska, ukończywszy specjalność odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami. 

   Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów wspierających ESG i Zieloną Transformację Organizacji, w szczególności: zakupy energii elektrycznej w formule cPPA. Wykonał wiele projektów i analiz istotnych w ramach wdrożenia ESG, tj. redukcji emisji CO2 (śladu węglowego) dla sektorów: 1. paliwowego i biopaliwego, 2. energetyki odnawialnej (wind). Kieruje zespołem Inżynierów energetyków prowadzących projekty doradcze wspierające procesy biznesowe w energetyce. (m.in. PGNIG  S.A., PGE EO., PKN Orlen, Żabka Polska). 

   Autor i współautor wielu publikacji naukowych w zakresie zarządzania śladem węglowym w procesach wytwórczych i Organizacjach.

   Sebastian Wojtkowski

   Doświadczony ekspert w zakresie doradztwa w zakresie ochrony środowiska, ESG, polityki klimatycznej, zielonej transformacji, dekarbonizacji oraz IFC’s and EQ4 Environmental and Social Performance Standards dla Klientów Biznesowych i Jednostek Samorządów Terytorialnych. Absolwent Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska na SGGW w Warszawie, mgr inż. Ochrony środowiska, ukończywszy specjalność ochrona ekosystemów wodnych.

   Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie wdrażania, realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska, ESG, zielonej energii, praw człowieka, BHP. Prowadził i sporządzał raporty z audytów: środowiskowych, ESG, due dilligance, compliance, BHP; praw człowieka oraz w zakresie doradztwa technicznego dla klientów korporacyjnych i indywidualnych. Prowadził i realizował projekty uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Posiada praktyczną wiedzę w zakresie wdrażania przepisów dyrektyw UE dotyczących ochrony środowiska, polityki klimatycznej, compliance, governance, AML oraz ESG. 

   Prowadzi warsztaty w zakresie ochrony środowiska, systemów zarządzania ryzykiem środowiskowym, compliance, governance, ESG. 

   Czynny audytor wiodący ISO 14001 – doświadczenie w audytowaniu przedsiębiorstw, firm przemysłowych, sektora spożywczego, IT, automotive, logistycznych i transportowych. 

   Posiada wiedzę w praktycznym stosowaniu prawa ochrony środowiska w przemyśle papierniczym, IT, automotive, logistyce, energetyce odnawialnej i konwencjonalnej, przemyśle chemicznym, spożywczym i wytwórczym.