Szkolenia i doradztwo ESG

Nasze szkolenia ESG mają na celu wyposażenie zarówno kadry kierowniczej, jak i pracowników w kluczowe kompetencje niezbędne do skutecznego wdrażania i utrzymania praktyk ESG. Program szkoleniowy jest modułowy i może być dostosowany do specyficznych potrzeb i sektorów działalności firmy, zapewniając uczestnikom wiedzę na temat najnowszych trendów, regulacji oraz najlepszych praktyk związanych z zrównoważonym rozwojem. Szkolenia mogą obejmować tematy takie jak zarządzanie środowiskowe, odpowiedzialność społeczna, etyka biznesu, oraz przestrzeganie prawa i standardów zarządzania, co umożliwia firmom lepsze zrozumienie i efektywne zarządzanie ich wpływem na środowisko i społeczeństwo.

Jako Audytel kompleksowo wspieramy firmy w tym procesie.

Zapraszam na bezpłatną konsultację:
Małgorzata Anoszczenko
tel. +48 22 537 50 50

  Imię i nazwisko*

  Firmowy adres e-mail*

  Numer telefonu*

  Temat

  Świadczymy usługi szkoleń i doradztwa ESG

  Świadczymy usługi szkoleń i doradztwa ESG, które są kluczowe dla firm pragnących zintegrować zrównoważony rozwój z ich strategią biznesową oraz codziennymi operacjami. Nasze usługi są dostosowane do potrzeb każdej organizacji, pomagając w efektywnym zarządzaniu aspektami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi (ESG).

  Zakres warsztatów

  Doradztwo ESG

  Oferujemy również kompleksowe doradztwo ESG, które pomaga organizacjom w identyfikacji, analizie i zarządzaniu ryzykiem oraz możliwościami związanymi z ich działalnością środowiskową, społeczną i zarządczą. Nasze usługi doradcze są skierowane na pomoc firmom w opracowywaniu lub optymalizacji ich strategii ESG, implementacji skutecznych polityk i procedur oraz promowaniu zrównoważonego rozwoju na wszystkich szczeblach organizacji. Dzięki naszemu wsparciu, firmy mogą nie tylko poprawić swoje praktyki operacyjne, ale również zwiększyć swoją wartość rynkową i wzmocnić pozycję konkurencyjną poprzez demonstrację zaangażowania w kluczowe kwestie ESG. Korzystając z naszych usług szkoleń i doradztwa ESG, firmy uzyskują nie tylko niezbędne narzędzia do zarządzania aspektami ESG, ale również strategicznego partnera wspierającego ich w długoterminowym rozwoju zrównoważonym.

  Nasze atuty

  Przez ostatnie 22 lata działalności, spółka zgromadziła kompetencje w zakresach, które dziś ściśle dotyczą raportowania zgodnie ze standardami ESRS. Posiadamy ekspertów z obszaru: środowiskowego, zielonej transformacji, compliance, bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw, bezpieczeństwa informacji, strategii i modeli biznesowych.
  Mamy bogate doświadczenie w analizach śladu węglowego w zakresie 1, 2 oraz 3, audytach luki ESG, strategiach dekarbonizacji, scenariuszach dekarbonizacyjnych w tym analizach zasadności wykorzystania kogeneracji i instalacji OZE.
  Pracujemy dla spółek notowanych na giełdzie z przyspieszonym obowiązkiem przygotowania raportu niefinansowego zgodnie z nowymi standardami ESRS w branży produkcyjno-przemysłowej takich jak Tarczyński S.A., Seco Warwick S.A.
  Wykonaliśmy projekty polegające na wdrożeniu dekarbonizacji w dużych organizacjach, takich jak Żabka Polska, PERN S.A., T-mobile S.A., De Heus S.A. Nasz Zespół posiada szereg doświadczeń w zakresie analizy, oceny, przygotowania i realizacji wdrożeń ESG.
  Opracowaliśmy system IT do zarządzania mediami w strukturach rozproszonych. Narzędzie wspiera analizę danych dotycząca zużycia mediów energetycznych i dekarbonizację w PKN Orlen, Emitel S.A., Cellnex oraz Żabka Polska.

  Szkolenia i doradztwo ESG

  Porozmawiajmy o współpracy

   Imię i nazwisko*

   Firmowy adres e-mail*

   Numer telefonu*

   Temat

   Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.

   Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

   Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

   Nasi Klienci