Przetarg na pasmo 1800 Mhz – gra o sześć miliardów

Wyślij link znajomemu

Wartość ekonomiczna odpowiedniego sprofilowania warunków przetargu na pasma 1800 MHz wynosi ok. 6,2 mld zł – wynika z wyliczeń bilansu dobrobytu społecznego, przeprowadzonych przez Audytel.

WARSZAWA (6 lipca 2012 r.) Firma analityczno-doradcza Audytel zaprezentowała swoje najnowsze oceny stanu i perspektyw rozwoju polskiego rynku usług mobilnych. Usługi świadczone drogą bezprzewodową stanowią coraz ważniejszy element funkcjonowania rynku komunikacji elektronicznej, co pociąga za sobą rosnące zapotrzebowanie na częstotliwości. Polityka dystrybucji rzadkiego dobra, jakim jest pasmo radiowe, powinna promować konkurencyjność, aby w jak największym stopniu przyczyniać się do rozwoju usług. Analitycy Audytela podkreślają, że warunki zbliżającego się przetargu mają kluczowe znaczenie dla szerokiego udostępnienia w Polsce nowoczesnych usług bezprzewodowych – w tym LTE i LTE Advanced – oraz kształtowania się cen.

Analizując stan rynku przed planowanym przez Prezesa UKE przetargiem na częstotliwości 1800 MHz wykorzystywane do łączności głosowej oraz mobilnego dostępu do Internetu, warto zauważyć, że choć łączna wartość usług telefonii komórkowej według analiz Audytela w 2011 r. stanowiła ok. 54% wartości całego rynku komunikacji elektronicznej (liczonego łącznie z usługami płatnej TV), to jednak i w tym segmencie obserwujemy tendencje, które muszą uwzględniać w swych zamierzeniach wszyscy aktorzy rynku komunikacji elektronicznej oraz regulator. Stanowiące niemal połowę przychodów operatorów wpływy z połączeń głosowych i abonamentów od 2010 r. spadają mimo wzrostu liczby użytkowników. Utrzymanie lub wzrost przychodów operatorzy zawdzięczają przede wszystkim usługom niegłosowym, w tym szybko rosnącym wpływom z szerokopasmowego dostępu do Internetu. W ciągu najbliższych pięciu lat wartość usług telefonii komórkowej będzie rosnąć, ale już nie tak dynamicznie, jak w latach ubiegłych. Na lata 2012-2017 Audytel prognozuje średnioroczny wzrost rzędu 0,7%, a więc znacznie słabszy niż w latach 2003-2011, kiedy to rynek ten rósł co roku po ok. 6,5%.

Ogromną wagę dla rozwoju mobilnego dostępu szerokopasmowego ma dostępność i pojemność pasm częstotliwości umożliwiających operatorom świadczenie i rozwój takich usług. Dlatego też niezwykle istotna jest polityka częstotliwościowa regulatora: zasady udostępniania częstotliwości, oceny stanu konkurencyjności i stymulowanie tej konkurencyjności w celu rozwoju rynku.

– Bieżące i bliskie działania regulacyjne powinny zmierzać do wyrównywania szans rozwoju wszystkich podmiotów obecnych na rynku telefonii ruchomej – powiedział Grzegorz Bernatek, Kierownik Działu Analiz w firmie Audytel. – Stwarza to perspektywy do przyspieszenia rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej. Jeśli jednak tak się nie stanie, to z naszych obliczeń bilansu dobrobytu społecznego wynika, że w ciągu najbliższych 5 lat konsumenci mogą stracić nawet ponad 6 mld zł.

Zdaniem Tomasza Kulisiewicza, analityka wiodącego Audytela, prawdopodobieństwo pojawienia się w zbliżającym się przetargu na częstotliwości 1800 MHz dużego europejskiego gracza jest niewielkie. Warunki przetargu powinny więc promować rozwój konkurencji pomiędzy istniejącymi podmiotami. Wobec faktu, że częstotliwości 800 MHz zostaną uwolnione dopiero w drugiej połowie 2013 r., przetarg warto przeprowadzić szybko. Korzystne byłoby też jak najszybsze zapoznanie graczy rynkowych z założeniami polityki UKE dotyczącej dystrybucji pozostałych „częstotliwości LTE” w pasmach 800 MHz i 2,6 MHz.