Łańcuch dostaw w praktyce

Wyślij link znajomemu

W ciągu ostatnich dziesięciu lat przeprowadzono wiele projektów dotyczących współpracy w ramach łańcucha dostaw. Takie działanie miało na celu przeanalizowanie, w jaki sposób firmy mogą korzystać z procesów, informacji, technologii, możliwości swoich dostawców i klientów oraz jak zwiększyć przewagę konkurencyjną.

Większość projektów była realizowana w relacji między sprzedawcą, a producentem, ale także na styku producentów oraz dostawców surowców i materiałów wprowadzono liczne zmiany, ulepszenia. Producenci stali się pomysłodawcami strategii skupiającej się na działalności podstawowej, przy zastosowaniu outsourcingu działań wspierających, pomocniczych.

Kolejne etapy łańcucha dostaw, biorąc pod uwagę działanie w praktyce, obejmują:

  • Planowanie popytu i uzupełnianie zapasów, gdzie dystrybutorzy i producenci współpracują ze sobą. Należy ocenić popyt konsumentów i określić najbardziej odpowiednie zarządzanie dostawami oraz określić podejście do uzupełniania zapasów w celu zaspokojenia popytu.
  • Produkcja, przy której zaangażowani są producenci i dostawcy. Współpracują ze sobą, aby zharmonizować dostawy (surowce i materiały) i produkcję produktów końcowych w taki sposób, aby zminimalizować zapasy.
  • Planowanie logistyki dystrybucji i logistyki zaopatrzenia, czyli koordynacja transportu i magazynowania między różnymi zaangażowanymi stronami.

Warunkiem zapewnienia prawidłowego przepływu w łańcuchu dostaw jest ustanowienie łączności i przejrzystości, a dokładnie połączenie systemów informacyjnych kolejnych partnerów w łańcuchu dostaw i wymiana informacji za pośrednictwem tej infrastruktury.

Oczywiście jeden model interpretacji łańcucha dostaw nie jest dostosowany do wszystkich przedsiębiorstw. Niepewność związana z popytem jest wysoka. Dokładne planowanie popytu skutkuje optymalizacją kosztów produkcji i obniżeniem poziomu zapasów, przy jednoczesnym zachowaniu akceptowalnego Poziomu Obsługi Klienta (SLA).

Łańcuch dostaw

Coraz większe znaczenie w pracy Logistyka ma umiejętność oceny ryzyka działań. Dedykowaną dla Łańcucha Dostaw normą, zajmującą się tą tematyką jest ISO 28000 2007- Bezpieczeństwo w Łańcuchu Dostaw. Ten międzynarodowy standard może być wdrożony i certyfikowany w dowolnej firmie będącej czynnym uczestnikiem łańcucha dostaw. Posiadanie certyfikatu podnosi zaufanie klientów, chcących skorzystać z usługi przedsiębiorstwa, gdyż jest poświadczeniem stosowania zasad określonych tym międzynarodowym standardem. Wdrażanie systemów zapewnienia jakości skutkuje pozyskiwaniem coraz większej ilości klientów, ponieważ każde potwierdzenie umiejętności i aktywności zgodnych z międzynarodowymi regulacjami korzystnie wpłynie na odbiór przez otoczenie biznesowe.

Satysfakcja klienta zależy od ciągłego usprawniania przez dostawców swoich procesów oraz dużej elastyczności przedsiębiorstw w odpowiadaniu na potrzeby klienta. Sukces przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu zależy od współpracy z innymi partnerami w ramach konkurujących ze sobą łańcuchów dostaw. Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw funkcjonującym według określonej strategii logistycznej pozwala na optymalne wykorzystanie możliwości i zasobów współpracujących przedsiębiorstw.