Klienci biznesowi mają lepiej?

Wyślij link znajomemu

Logistyka- komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (maj 2013)

Ceny krajowych usług kurierskich dla klientów biznesowych za wysłanie koperty z dokumentami (o wadze do 1 kg) oraz paczki (do 30 kg) są mocno zróżnicowane. Z badań Audytel wynika, że dla koperty wynoszą one od 27 zł do 34 zł, a dla paczki od 38 zł do nawet 63 zł. Wymienione ceny stanowią punkt wyjścia do negocjacji stawek przy zawieraniu stałej umowy z firmą kurierską i wzrosły one od 2% do 5,5% w stosunku do 2012 roku. Klienci korporacyjni obarczani są również tzw. dopłatą paliwową, której wielkość może stanowić od 9,5% do nawet 17,5% opłaty podstawowej. Średni udział tych dopłat od ubiegłego roku nie zmienił się znacząco.

Poziom rabatów udzielanych klientom biznesowym zależy od deklarowanej liczby paczek, które będą wysyłane w każdym miesiącu. Rabat może sięgnąć nawet do 80% przy deklaracjach rzędu 1000 paczek w skali miesiąca. Jednak jeśli klient nie osiągnie deklarowanego obrotu ceny rosną. Zdarzają się na rynku również ofety abonamentowe, w których klient nie deklaruje minimalnego obrotu. „Wykupuje” on w firmie kurierskiej miesięczny pakiet paczek, które może nadać w ramach opłaty abonamentowej. W wypadku takiej usługi, klient biznesowy może nawet liczyć na otrzymanie urządzenia elektronicznego (laptop, tablet, telefon) z dostępem do internetu za symboliczną złotówkę. Jest to wtedy oferta logistyczna powiązana z ofertą telekomunikacyjną.

W większości przypadków istnieje możliwość przyspieszenia terminu dostawy do godziny 9:00 lub 12:00 następnego dnia roboczego. Opłata za przyspieszenie doliczana jest do ceny podstawowej. Cena ofertowa doręczenia koperty do godz. 12:00 wynosi od 30 zł do 60 zł, a doręczenia do godz. 9:00 od 65 zł do nawet 105 zł. W przypadku nadania paczki cena ofertowa przyspieszonej dostawy do godz. 12:00 wynosi od 55 zł do 75 zł, a dostawy do godz. 9:00 od 85 zł do nawet 135 zł. Ceny przyspieszonych dostaw wzrosły w odniesieniu do roku ubiegłego średnio o 3% do 4%, choć są firmy, które tę stawkę pozostawiły na niezmienionym poziomie lub nawet ją obniżyły. W przypadku podpisania stałej umowy ceny przyspieszonych dostaw również podlegają rabatom.

Z analizy postępowań ofertowych, które są prowadzone przez Audytel dla klientów biznesowych wynika, że najbardziej popularnymi usługami dodatkowymi pozostają usługi „za pobraniem” (COD), usługi zwrotu dokumentów (ROD) oraz usługi ubezpieczenia towaru powyżej standardowej kwoty. Bardzo istotna jest również przejrzystość i sprawność rozpatrywania złożonych reklamacji. Najczęściej powtarzającymi się opłatami dodatkowymi, którymi są obciążani Klienci korporacyni są dopłaty za niestandardowe wymiary przesyłki, dopłaty za inną wagę przesyłki niż zadeklarowana w liście przewozowym oraz dopłaty za przeadresowanie przesyłki już po nadaniu. Zdecydowanie polepsza się przepływ informacji o nadanej przesyłce. Wykorzystywane są do tego mobilne aplikacje, które poza informacją o przesyłce umożliwiają m.in. sporządzanie listów przewozowych lub wywołanie kuriera.

Podsumowując, usługi kurierskie dążą do personalizacji i podążają za potrzebami biznesowymi klientów. Wzrost cen ofertowych wcale nie musi oznaczać wzrostu cen kontraktowych, które obowiązują przy stałej współpracy z firmą kurierską. Dotyczy to zarówno podstawowej ceny doręczenia koperty lub paczki, jak również cen usług dodatkowych.