Komentarz do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Wyślij link znajomemu

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (w skrócie cyberustawa) to zaimplementowana dyrektywa Unii Europejskiej – NIS (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r.) wprowadzająca szczególne środki na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium całej Unii Europejskiej.

Książka powstała pod redakcją dr Agnieszki Besiekierskiej zawiera kompleksową analizę prawną ustawy wzbogaconą o dobre praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Komentarz stanowi niezbędną lekturę i narzędzie pracy dla wszystkich osób, którzy zostali zobowiązani do wdrożenia ustawy.  Nasi eksperci wzbogacili materiał o wiedzą techniczną poprzez przedstawienie najlepszych praktyk w zakresie technologii służących cyberbezpieczeństwu. Powstały dokument ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości interpretacyjnych, występujących w praktyce stosowania ustawy.

Najważniejsze atuty komentarza:

  • Wskazuje głównych adresatów nowych regulacji z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • Prezentuje obowiązki z zakresu cyberbezpieczeństwa, spoczywające na operatorach usług kluczowych i dostawcach usług cyfrowych.
  • Zawiera praktyczną wiedzę w postaci wskazówek dotyczących zastosowania technologii służących cyberbezpieczeństwu, przygotowanych przez naszych ekspertów IT.
  • Przedstawia dobre praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa, wynikające z norm europejskich oraz wytycznych Europejskiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).
  • Wskazuje na związki pomiędzy zapisami ustawowymi a rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi.

 

Więcej informacji na temat komentarza oraz możliwości jego zakupu dostępne są na stronie: https://www.ksiegarnia.beck.pl/18360-ustawa-o-krajowym-systemie-cyberbezpieczenstwa-komentarz-agnieszka-besiekierska#opis