Łańcuch dostaw – zarządzanie

W naszej strategii postaramy się dokładnie wyjaśnić czym  jest łańcuch dostaw, na czym polega i z czego się składa. Pojęcie łańcuch dostaw i próba jego zdefiniowania przy użyciu jednego stwierdzenia jest bardzo trudna. Elementy łańcucha dostaw są bowiem tak rozległe, że można stosować je określając różnego rodzaju procesy logistyczne zachodzące w przedsiębiorstwie. Najłatwiejszym wyobrażeniem przedstawiającym  logistyczny łańcuch dostaw jest powiązana sieć podmiotów złożona przykładowo z przedsiębiorstwa produkcyjnego, jego dostawców oraz klientów. Pomiędzy tymi wszystkimi ogniwami łańcucha logistycznego przepływają materiały oraz informacje. Ten uproszczony model łańcucha dostaw można coraz bardziej uszczegółowiać, co będzie przybliżać go do rzeczywistej postaci łańcucha dostaw. Na przykład można dodać kolejne podmioty i ogniwa uczestniczące w procesie logistycznym, które wykonują podobne zadania, ale na innych etapach procesu.

Możemy zatem zdefiniować go jako zestaw czynności  i sieci połączeń, która wychodzi od samego źródła produktu i kończy się u docelowego klienta. Jest to proces, który możemy obserwować od momentu złożenia zamówienia do dostarczenia i rozliczenia usługi. Proces ten obejmuje odpowiednie planowanie, dokładną realizację i kontrolę wszystkich procesów związanych  z przepływem materiałów i informacji od zakupu surowców, poprzez procesy przetwórcze po doręczenie towaru klientowi.

Konkurencyjność w biznesie od bardzo dawna nie sprowadza się jedynie do cech produktu. Ważniejsze jest to, jak szybko produkt powstanie i kiedy dotrze na miejsce lub do klienta. W tym obszarze główną rolę odgrywa m.in. sprawność zarządzania łańcuchem dostaw. Odpowiednia strategia zarządzania łańcuchem dostaw oraz odpowiednio zamodelowane procesy logistyczne przekładają się na wysoką konkurencyjność na rynku. Zautomatyzowane procesy zarządzania łańcuchem dostaw zwiększają precyzję działań oraz szybkość reakcji na zmiany. Informatyzacja zachodzących procesów poprawia przepływ informacji i skraca czas przesyłania danych.

Audyt łańcucha dostaw

Odpowiednie zarządzanie łańcuchem dostaw wpływa na osiągniecie założonego poziomu satysfakcji klienta oraz gwarantuje oczekiwaną stopę zwrotu. Podstawą prawidłowego działania poszczególnych elementów łańcucha dostaw jest rzetelna i dostarczona w odpowiednim czasie informacja. Aby zagwarantować sprawne działanie i funkcjonowanie łańcucha dostaw niezbędna jest budowa sprawnego systemu przepływu informacji, pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw jak dostawcy, producenci, dystrybutorzy oraz usługodawcy logistyczni. Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw nie może być brane pod uwagę bez uwzględnienia optymalizacji procesów logistycznych przedsiębiorstw.

Nasze usługi opieramy na skrupulatnej analizie potrzeb, stosujemy indywidualne podejście do każdego klienta biorąc pod uwagę specyfikę branży, w której działa. Projektując modele zarządzania łańcuchem dostaw, możemy wziąć pod uwagę całościowo procesy logistyczne zachodzące w firmie albo skupić się na obszarach wskazanych przez Klienta, nie tracąc przy tym z oczu obrazu całości. Sprawnie działający łańcuch dostaw to duża część sukcesu przedsiębiorstwa.

Głównymi czynnikami, które mają wpływ na sprawnie działający łańcuch dostaw to:

 • Odpowiednie planowanie.
 • Dostawa i logistyka surowców.
 • Produkcja.
 • Kompletacja zamówień.
 • Logistyka dystrybucji.
 • Obsługa zwrotów.
 • Zarządzanie zapasami.

 

Jako podmiot zewnętrzny patrzymy na działalność Twojego przedsiębiorstwa z innej perspektywy. W zależności od skali organizacji, modelowanie łańcucha dostaw może być bardzo złożonym procesem, w którym każdy element systemu logistycznego ma znaczenie, dlatego do takiej współpracy delegujemy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Są oni w stanie zlokalizować newralgiczne obszary, które warto zorganizować w inny, bardziej efektywny sposób. Dzięki temu modelowanie elementów łańcucha dostaw z Audytel przynosi wymierne rezultaty w postaci redukcji kosztów logistycznych, usprawnienia procesów oraz poprawy ich efektywności.

zarządzanie łańcuchem dostaw warszawa

Co zyskujesz modelując łańcuch dostaw

Zajmujemy się kompleksową strategią organizacji w zakresie tworzenia łańcucha dostaw oraz strategią operacyjną w celu rozwoju i optymalizacji działalności Twojej organizacji. Dostarczamy praktycznych i strategicznych rozwiązań, które zoptymalizują, unowocześnią i udoskonalą wszystkie elementy łańcucha dostaw.

Dzięki temu otrzymasz:

 • Gwarancję efektywnego wdrożenia zmian.
 • Projekt dopasowany do Twoich potrzeb.
 • Czytelną dokumentację projektową oraz procesową.
 • Wytyczne do precyzyjnego zarządzania łańcuchem dostaw.
 • Szczegółowy opis (zmapowanie) obecnych procesów.
 • Wyraźną redukcję kosztów operacyjnych.
 • Opis sytuacji, miejsc, w których występują problemy – w odniesieniu do opisanego procesu.
 • Prezentację elementów łańcucha dostaw – czego oczekujemy od wdrożenia, jak sobie wyobrażamy nasz proces po wdrożeniu (model).

Zostaw kontakt - oddzwonimy

Krzysztof Miziński

600 085 252
  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.