Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

W naszych projektach definiujących strategię logistyki dokładnie wyjaśniamy czym jest łańcuch dostaw, na czym polega i z czego się składa. Pojęcie łańcuch dostaw i próba jego zdefiniowania przy użyciu jednego stwierdzenia jest bardzo trudna. Elementy łańcucha dostaw są bowiem tak rozległe, że można stosować je określając różnego rodzaju procesy logistyczne zachodzące w przedsiębiorstwie.

Najłatwiejszym wyobrażeniem przedstawiającym logistyczne zarządzanie łańcuchem dostaw jest powiązana sieć podmiotów złożona przykładowo z przedsiębiorstwa produkcyjnego, jego dostawców oraz klientów. Pomiędzy tymi wszystkimi ogniwami łańcucha logistycznego przepływają materiały (towary), informacje oraz środki pieniężne.

Zrównoważony łańcuch dostaw możemy zatem zdefiniować jako zestaw czynności i sieci połączeń, która wychodzi od samego źródła produktu i kończy się u docelowego klienta. Proces ten obejmuje odpowiednie planowanie, dokładną realizację i skuteczną kontrolę wszystkich procesów związanych z przepływem materiałów i informacji od zakupu surowców (patrz także: Logistyka Zaopatrzenia), poprzez procesy przetwórcze po doręczenie towaru klientowi (zobacz także: Logistyka Dystrybucji). Temu wszystkiemu towarzyszy dwukierunkowy przepływ finansowy.

Konkurencyjność w biznesie od bardzo dawna nie sprowadza się jedynie do cech produktu. Ważniejsze jest to, jak szybko produkt powstanie i kiedy dotrze na miejsce lub do klienta. W tym obszarze główną rolę odgrywa m.in. sprawność zarządzania łańcuchem dostaw. Odpowiednie strategia zarządzania łańcuchem dostaw oraz odpowiednio zamodelowane procesy logistyczne przekładają się na wysoką konkurencyjność na rynku. Zautomatyzowane procesy systemów zarządzania łańcuchem dostaw zwiększają precyzję działań oraz szybkość reakcji na zmiany. Informatyzacja zachodzących procesów poprawia przepływ informacji i skraca czas przesyłania danych (zobacz także: Transformacja cyfrowa logistyki) oraz przepływ środków finansowych.

Zrównoważony rozwój łańcucha dostaw

Odpowiednie planowanie łańcucha dostaw wpływa na osiągniecie założonego poziomu satysfakcji klienta (SLA) oraz gwarantuje oczekiwaną stopę zwrotu. Podstawą prawidłowego działania poszczególnych elementów łańcucha dostaw jest rzetelna i dostarczona w odpowiednim czasie informacja. Aby zagwarantować sprawne działanie i funkcjonowanie łańcucha dostaw niezbędna jest budowa sprawnego systemu przepływu informacji, pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw (dostawcy, producenci, dystrybutorzy, usługodawcy).

Nasze usługi opieramy na skrupulatnej analizie potrzeb, stosujemy indywidualne podejście do każdego klienta biorąc pod uwagę specyfikę branży, w której działa. Sprawnie działający łańcuch dostaw to źródło przewagi konkurencyjnej, ważny element wpływający na sukces przedsiębiorstwa.

Głównymi czynnikami, które mają wpływ wydajność łańcucha dostaw to:

 • Odpowiednie planowanie.
 • Sprawny przepływ informacji.
 • Efektywne procesy.
 • Powiązanie wynagrodzeń z efektami pracy.

 

Elementy łańcucha dostaw

Łańcuch dostaw obejmuje:

 • Planowanie.
 • Czynności związane z przepływem materiałów i informacji.
 • Zakup surowców.
 • Procesy przetwórcze.
 • Doręczenie produktu klientowi.

Jako podmiot zewnętrzny patrzymy na działalność Twojego przedsiębiorstwa z innej perspektywy. W zależności od skali organizacji, modelowanie zrównoważonego łańcucha dostaw może być bardzo złożonym procesem, w którym każdy element systemu logistycznego ma znaczenie, dlatego do takiej współpracy delegujemy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Są oni w stanie zlokalizować newralgiczne obszary, które warto zorganizować w inny, bardziej efektywny sposób tworząc koncepcję łańcucha dostaw. Dzięki temu modelowanie elementów łańcucha dostaw z Audytel przynosi wymierne rezultaty w postaci redukcji kosztów logistycznych, usprawnienia procesów oraz poprawy ich efektywności.

Audyt łańcucha dostaw

Zobacz jak przeanalizujemy łańcuch dostaw Twojej Firmy:

zarządzanie łańcuchem dostaw warszawa

Co zyskujesz modelując proces łańcucha dostaw?

Zajmujemy się kompleksową strategią organizacji w zakresie tworzenia łańcucha dostaw oraz strategią operacyjną w celu rozwoju łańcucha dostaw i optymalizacji działalności Twojej organizacji. Dostarczamy praktycznych rozwiązań, które zoptymalizują, unowocześnią i udoskonalą schemat łańcucha dostaw.

Dzięki temu otrzymasz:

 • Gwarancję efektywnego wdrożenia zmian.
 • Projekt dopasowany do Twoich potrzeb.
 • Czytelną dokumentację projektową oraz procesową.
 • Wytyczne do precyzyjnego zarządzania łańcuchem dostaw.
 • Szczegółowy opis (zmapowanie) obecnych procesów oraz procesów zmienionych (zamodelowanych).
 • Wyraźną redukcję kosztów operacyjnych.
 • Wskazanie w jaki sposób wyeliminować źródło problemów.

Optymalizacja łańcucha dostaw

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Małgorzata Anoszczenko

+48 732 080 269

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.