Rozwój internetu w Polsce przyspiesza, ale…

Wyślij link znajomemu

Telekomunikacja – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (lipiec 2014)

Świeżo opublikowany 18. Raport Implementacyjny Komisji Europejskiej jest dobrym przyczynkiem do analizy sytuacji rozwoju szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce. Budowa sieci dostępowych i wskaźnik wykorzystania internetu w gospodarstwach domowych w ostatnich latach przyspieszała. Jednak mimo 9% wzrostu penetracji łączy szerokopasmowych (do 19,7%) do średniej europejskiej (prawie 30%) nam sporo brakuje, a co gorsza spadliśmy pod tym względem z 25 miejsca w 2013 r. na 26 w roku bieżącym.

Ostatnie dwa lata przyniosły Polsce bardzo dynamiczny rozwój sieci dostępowych NGA. W styczniu 2014 r. w ich zasięgu było 45% gospodarstw domowych, tj. 10% więcej niż przed rokiem. Do średniej europejskiej tu też nam sporo brakuje – w krajach UE zasięg wynosił 61,8% i w ostatnim roku wzrósł o 4%. Nie mówiąc już o celu Agendy Cyfrowej: do 2020 roku wszystkie polskie gospodarstwa domowe mają mieć dostęp do szerokopasmowego łącza o szybkości co najmniej 30 Mb/s, a połowa z nich do internetu o szybkości co najmniej 100 Mb/s. 

Co więcej, nie jesteśmy nawet w połowie drogi w zakresie budowy superszybkich łączy dostępowych, które trafią pod rodzime strzechy. Można się poważnie zastanowić, co dalej?

Jeśli przyjrzymy się trendom w innych krajach (Daleki Wschód, Europa Zachodnia) to przyszłością w zakresie realizacji łączy dostępowych są niewątpliwie technologie FttX (ang. Fiber to the Home/Node/Curb). Przemawiają za tym zarówno przewagi technologiczne (bardzo duża przepustowość, symetryczność łączy, możliwość świadczenia dowolnych usług, duży zasięg), niskie koszty eksploatacyjne oraz konieczność zastąpienia lub modernizacji obecnie świadczonych usług na bazie pętli miedzianych lub łączy WLAN.  Szczególnie budowa łączy światłowodowych do domów, czyli FttH, traktowana jest przez rynek jako „ultimate solution” – najlepsze istniejące rozwiązanie sieci nowej generacji (NGN).

Opierając się na danych z raportu FFTH Council Europe, na koniec 2013 r. w Polsce było zaledwie ok. 77 tys. łączy internetowych na bazie dostępu światłowodowego (wzrost o 47% w stosunku do roku 2012). Nieco wolniej rosła sama dostępowa sieć światłowodowa, w której zasięgu znajdowało się 477 tys. gospodarstw domowych (wzrost o 22% rok do roku).

Według szacunków Audytela w Polsce w latach 2014-2020 zostanie wybudowanych ponad 5 mln łączy FttH, w tym prawie 2 mln będą stanowiły modernizacje istniejących łączy w innych technologiach. Aby ta prognoza spełniła się, niezbędne są jednakże olbrzymie inwestycje oraz likwidacja licznych barier, jakie spotykają dziś operatorzy budujący sieci światłowodowe. Kolejny raz zatem, rozwój internetu w Polsce musi jeszcze bardziej przyspieszyć.