System Logistyczny Przedsiębiorstwa

Nasze usługi opieramy na skrupulatnej analizie potrzeb uwzględniając specyficzne wymagania firmy.

Główne obszary naszych działań to:

   • Projektowanie procesów logistycznych –  zapewniamy profesjonalne i rzetelne podejście, a także przejrzysty plan i harmonogram działań. Skupiamy się i analizujemy wszystkie procesy w Twoim przedsiębiorstwie.
   • Mapowanie (modelowanie) procesów logistycznych – przygotowujemy graficzne odwzorowanie funkcjonujących procesów (mapowanie) w Twoim przedsiębiorstwie lub procesów przyszłych, takich jakie powinny być (modelowanie). Modelowanie obrazuje udoskonalone procesy w których wyeliminowano zidentyfikowane wąskie gardła, niedoskonałości systemowe i organizacyjne.
   • Projektowanie magazynu – zaprojektujemy magazyn (jego wnętrze) z myślą o przyszłych procesach i operacjach magazynowych. Oferujemy zaprojektowanie sposobu funkcjonowania magazynu oraz procesów w nim zachodzących. Nasz projekt magazynu zapewnia optymalne zagospodarowanie przestrzeni, ułatwienie dostępu do magazynowanych produktów, ograniczenie do minimum operacji wewnątrz magazynowych.
   • Wsparcie wdrożeniowe dla systemów WMS – wspieramy w określeniu celów wdrożenia, identyfikujemy wymagania odnośnie funkcjonowania magazynu, modelujemy procesy magazynowe – zapis może stanowić wymagania dla firmy dostarczającej rozwiązanie.

 

Jako podmiot zewnętrzny patrzymy na działalność przedsiębiorstwa z innej perspektywy. W zależności od skali organizacji, logistyka przedsiębiorstwa może być bardzo złożonym procesem, w którym każdy element systemu logistycznego ma znaczenie, dlatego do takiej współpracy delegujemy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Są oni w stanie zlokalizować newralgiczne obszary, które warto zorganizować w inny, bardziej efektywny sposób. Dzięki temu projektowanie systemów logistycznych w przedsiębiorstwie we współpracy z Audytel przynosi wymierne rezultaty: redukcja kosztów logistycznych, usprawnienie procesów oraz poprawienie ich efektywność.

Nasze usługi w ramach projektowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa mogą dotyczyć m.in.:

 • Wsparcia w projekcie automatyki magazynowej.
 • Układu funkcjonalnego i wyposażenia technicznego magazynu.
 • Wsparcia w nabywaniu usług logistycznych.
 • Zaprojektowania procesu transportowego, a także wszelkich powiązań.
 • Analizy opłacalności – magazyn własny czy obcy.
 • Opracowania procedur przepływu ładunków i informacji.
 • Standaryzacji przepływu informacji.
 • Wdrożenia systemu raportowania.

Sprawny system logistyczny w przedsiębiorstwie

Jeśli chcesz zwiększyć wydajność operacyjną procesów i operacji oraz chcesz, aby wszystkie procesy przebiegały sprawnie to projektowanie systemów logistycznych w przedsiębiorstwie jest właśnie dla Ciebie. Bardzo wnikliwie analizujemy sytuację w przedsiębiorstwie, skupiając się przede wszystkim na funkcjonowaniu wszystkich procesów biznesowych.

Dzięki temu otrzymasz:

 • Pewność efektywnego wdrożenia zmian.
 • Projekt dopasowany do Twoich potrzeb.
 • Czytelną dokumentację projektową oraz procesową.
 • Wytyczne do precyzyjnego zarządzania procesami magazynowymi.
 • Szczegółowy opis (zmapowanych lub zamodelownych) procesów.
 • Wyraźną redukcję kosztów operacyjnych.
 • Identyfikację źródeł problemów.
 • Precyzyjne wytyczne do automatyzacji procesów.
 • Wsparcie przy wdrożeniu zmiany.

System logistyczny przedsiębiorstwa

Projektowanie Systemów Logistycznych

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Małgorzata Anoszczenko

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.