Audyt Logistyczny Przedsiębiorstwa

Funkcjonowanie logistyki w przedsiębiorstwie wymaga cyklicznej oceny, aby upewnić się, czy firma zmierza w dobrym kierunku. Audyt logistyczny przedsiębiorstwa jest niezależną oceną funkcjonowania logistyki w odniesieniu do norm branżowych, zachowań i trendów na rynkach, na których firma jest obecna, otoczenia prawnego lub innych odniesień zdefiniowanych indywidualnie z klientem.

Kiedy najlepiej przeprowadzić audyt procesów logistycznych?
Dobrym momentem przeprowadzania audytu jest zamiar realizacji inwestycji w:

Jeśli firma jest zobowiązana do przeprowadzenia audytu z uwagi na wymaganie otoczenia normatywnego lub prawnego, warto przeprowadzić go z doświadczonym partnerem mającym w swoich zasobach potwierdzone kompetencje audytowe.

 • Jednym z celów audytu jest sprawdzenie zgodności funkcjonowania logistyki. Wskazujemy obszary wymagające poprawy, a także zestaw działań prowadzących do zgodności z normami, rynkiem, trendami, wzorcami efektywnej pracy.
 • Wynikiem realizacji zaleceń jest też zestaw inicjatyw wzrostu efektywności i bezpieczeństwa procesów. Efektywna logistyka zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie działów generujących przychody w przedsiębiorstwie. Katalog inicjatyw jest różnorodny. Znajdują się w nim zalecenia do szybkiego wdrożenia ze spodziewanym bardzo szybkim efektem, a także inicjatywy długoterminowe wymagające zaangażowania firmy w perspektywie długoterminowej.
 • Istotną kwestią będącą wynikiem audytu logistycznego jest przedstawienie szacunkowych efektów wdrożenia inicjatyw. Daje to klientowi możliwość oceny kosztów i korzyści wynikających z realizacji zaleceń poaudytowych i wskazanie realnych korzyści dla biznesu.


Audyt logistyczny
jest realizowany w skali punktowej, przy czym kategorie skali zależą od celu audytu i specyfiki przedsiębiorstwa. Ocena punktowa pozwala w zrozumiały sposób przedstawić wyniki audytu, które są podstawą do sformułowania zaleceń.

Usługę wykonują doświadczeni audytorzy z naszego zespołu, którzy oprócz kompetencji branżowych mają szeroką wiedzę rynkową popartą wieloma projektami doradczymi dla różnych gałęzi gospodarki. Takie podejście gwarantuje praktyczność rozwiązań przy zachowaniu celów audytu. Raport z audytu staje się narzędziem klienta do przeprowadzenia zmian w przedsiębiorstwie.

Na czym polega audyt logistyczny przedsiębiorstwa?

Wynikiem audytu jest raport zawierający wyniki oceny zgodności logistyki wraz z katalogiem inicjatyw poprawy efektywności i bezpieczeństwa. Audyt logistyczny przedsiębiorstwa wskazuje szacunkowe efekty wdrożenia, które są konsekwencją implementacji, a także plan ich wdrożenia. Audyt jest niezależny i wykonywany przez doświadczonych audytorów z szerokimi kompetencjami w projektach dla klientów z różnych gałęzi gospodarki. Usługa stanowi przewodnik poprawy efektywności, co ułatwia działanie osobom decyzyjnym w przedsiębiorstwie.

Przedstawimy Tobie:

 • Wyniki oceny w skali punktowej w odniesieniu do sektora, w którym działa klient, wymagań norm, otoczenia prawnego, trendów rynkowych.
 • Katalog inicjatyw wzrostu efektywności i bezpieczeństwa.
 • Harmonogram i plan implementacji.
 • Szacowane efekty wdrożenia.
 • Rejestr ryzyk związanych z realizacją zaleceń poaudytowych.

 
Jeśli zależy Ci na szczegółowym badaniu procesów w poprzek struktury organizacyjnej firmy, a następnie zaprezentowaniu zaleceń eliminujących zidentyfikowane nieprawidłowości to zapoznaj się też z usługą: Analiza logistyczna przedsiębiorstwa.

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa

Zapytaj o koszt przeprowadzenia audytu logistycznego w Twoim przedsiębiorstwie

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Małgorzata Anoszczenko

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.