Analiza logistyczna przedsiębiorstwa

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie mają bardzo duży wpływ na wszystkie płaszczyzny działalności. Analiza logistyczna przedsiębiorstwa to usługa polegająca na szczegółowym badaniu procesów w poprzek struktury organizacyjnej firmy, a następnie zaprezentowaniu zaleceń eliminujących zidentyfikowane nieprawidłowości i problemy (identyfikujemy przyczynę).

Nasze projekty logistyczne dostarczają Klientom niezastąpionych informacji o możliwościach i drogach rozwoju oraz aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie.

 • Jednym z celów analizy jest optymalizacja kosztów w firmie. Wskazujemy obszary wymagające poprawy. Ustalamy, w których procesach możliwe jest obniżenie lub racjonalizowanie kosztów.
 • Wynikiem realizacji zaleceń poaudytowych może być też optymalizacja procesu dystrybucji. Dystrybucja jest jednym z parametrów wpływających na poziom obsługi Klienta (SLA). Wysoki poziom SLA przy niskich kosztach jest elementem przewagi konkurencyjnej. Jakość i terminowość realizacji zamówień bardzo często decyduje o tym, czy Klient zdecyduje się na zakup właśnie w tym, a nie innym miejscu.
 • Ważnym zagadnieniem podczas analizy logistycznej jest optymalizacja procesu magazynowania oraz optymalizacja zakupów i poziomu zapasów. Efektywna organizacja procesu magazynowania i sprawne zarządzanie zapasami oznacza znaczną redukcję kosztów działania organizacji.

Uważamy, że szczegółowy audyt procesów logistycznych musi być zorientowany indywidualnie na dane przedsiębiorstwo oraz zachodzące w nim procesy. W zależności od prowadzonego biznesu, może on dotyczyć całego przedsiębiorstwa lub skupiać się na wybranym obszarze: produkcja, dystrybucja, magazynowanie, transport, ale nie tracąc z oczu procesów wspierających, towarzyszących procesowi, który podlega analizie.

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa wykonują doświadczeni specjaliści, którzy potrafią spojrzeć na procesy w firmie z innej perspektywy, całościowo, „z lotu ptaka”. Pomagamy menadżerom zobaczyć, jak wyglądają procesy w organizacji z dystansu, aby mogli je obiektywnie ocenić.

Co zyskujesz dzięki analizie logistycznej?

Wynikiem analizy jest wskazanie sposobów usprawnień krótko i długoterminowych. Analiza logistyczny przedsiębiorstwa określa również harmonogram realizacji i nakłady pieniężne, jakie wiążą się z zaprojektowaniem i wdrożeniem zaproponowanych rozwiązań. Szacujemy efekty, które firma może osiągnąć, dzięki ich zastosowaniu. Kompleksowe podejście umożliwia osobom decyzyjnym na efektywne przeprowadzenie zmian.

Przedstawimy Tobie:

 • Kompleksową analizę funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz propozycję rozwiązań w poszczególnych obszarach działania.
 • Rzeczywisty obraz procesów logistycznych.
 • Zidentyfikowane „wąskie gardła”, nieprawidłowości systemowe i organizacyjne.
 • Źródło problemu.
 • Metody eliminacji problemów.

Analiza logistyczna przedsiębiorstwa

Jak analiza logistyczna wpływa na rozwój firmy?

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Krzysztof Miziński

+48 22 537 5050

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.