Kategoria: Bez kategorii

Kategoria: Bez kategorii

Dlaczego outsourcing rozliczania mediów energetycznych to oszczędność dla rozproszonych przedsiębiorstw?
2024/01/25 Bez kategorii piotr.balcerzak@audytel.pl

Zapraszamy na webinar poświęcony outsourcingowi rozliczenia mediów energetycznych w oparciu o rozwiązanie IT. Wspierając od wielu lat firmy w obszarze energetyki widzimy, że obsługa rozliczeń mediów w przedsiębiorstwach, które posiadają wiele rozporoszonych lokalizacji, często jest wyzwaniem, które przysparza problemów organizacji. Duża rotacja pracowników zajmujących się rozliczaniem mediów, brak odpowiednich narzędzi i procesu powodują, że firmy

Szczegóły
ESG w firmie produkcyjnej – co należy wykonać już w 2024 roku?
2024/01/24 Bez kategorii piotr.balcerzak@audytel.pl

Raportowanie ESG inaczej nazywane raportowaniem CSR, zrównoważonego rozwoju czy niefinansowym obejmuje ujawnienie informacji o zarządzaniu przez firmę czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego (w skrócie ESG, z ang. environmental, social and governance).Wiele firm w Polsce dopiero przygląda się swoim obowiązkom i zastanawia się jak odpowiedzieć na stawiane wymagania, by nie zaburzyć funkcjonowania firmy lub nie

Szczegóły
Sztuczna inteligencja, a prawo autorskie
Image 2024/01/16 Bez kategorii piotr.balcerzak@audytel.pl

Rok 2023 r. należy bezsprzecznie do sztucznej inteligencji (AI – ang. Artificial Intelligence). Im więcej pojawia się narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję, tym częściej podnoszone są wątpliwości związane z jej wykorzystaniem. Jednym zaś z kluczowych problemów dla rozwoju aplikacji opartych o sztuczną inteligencję jest zagadnienie ochrony praw autorskich. W niniejszym artykule skupię się na trzech aspektach

Szczegóły
Jak zapewnić zgodność z DORA w instytucjach finansowych?
2024/01/11 Bez kategorii piotr.balcerzak@audytel.pl

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa i zgodności z najnowszymi regulacjami staje się kluczowe dla instytucji finansowych. Akt prawny DORA (Digital Operational Resilience Act) stanowi nową jakość prawa UE. Nakłada on na instytucje finansowe obowiązek wzmocnienia ich odporności cyfrowej.  Zapraszamy na webinar, który szczegółowo omówi wytyczne DORA, przedstawiając sprawdzone metodyki i praktyki zapewnienia zgodności. Webinar jest skierowany do specjalistów

Szczegóły
Bezpieczeństwo danych osobowych w e-commerce
Image 2023/12/21 Bez kategorii piotr.balcerzak@audytel.pl

Jednym z najważniejszych aspektów prowadzenia e-sklepu jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych klientów. Nie wystarczy tylko zadbać o atrakcyjny wygląd strony internetowej, regulamin serwisu i politykę prywatności. Trzeba również spełnić wymogi prawne dotyczące ochrony prywatności i zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem. Ochrona danych osobowych jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także elementem budowania

Szczegóły
Redukcja emisji z zakresu 3 – Prawdziwe wyzwanie strategii dekarbonizacyjnej
Image 2023/12/11 Bez kategorii piotr.balcerzak@audytel.pl

Emisje z zakresu 3 są emisjami pośrednimi i często stanowią większość emisji korporacyjnych. (szacuje się że zwykle 70-80% wszystkich emisji). Ograniczenie emisji z zakresu 3 jest poważnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw, ponieważ ich pośredni charakter oznacza, że ich ilościowe określenie i ocena zmian jest trudna. Wraz ze wzrostem świadomości znaczenie emisji z zakresu 3 rośnie coraz

Szczegóły
Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych. Zagadnienia praktyczne.
2023/11/30 Bez kategorii piotr.balcerzak@audytel.pl

Przetwarzanie danych osobowych wiąże się w ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Obowiązkiem administratora lub podmiotu przetwarzającego jest oszacowanie tego ryzyka, a jednym ze sposobów na to jest dokonanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych. Zgodnie z RODO, prawdopodobieństwo i powagę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, należy określić

Szczegóły
Zarządzanie zapasami i towarem w drodze
2023/09/18 Bez kategorii piotr.balcerzak@audytel.pl

Zapraszamy na kolejny webinar, tym razem dotyczący logistyki zaopatrzenia. Zadania logistyki zaopatrzenia mają na celu optymalizację kosztów, czasu i jakości procesów zaopatrzeniowych, a także minimalizację ryzyka braku towarów lub nadmiaru zapasów. Nasi eksperci podzielą się z Państwem doświadczeniami zebranymi podczas współpracy z firmami z wielu branż i omówią optymalne zarządzanie procesami zaopatrzenia. Jest to trudne

Szczegóły
Błędy w procesie rekrutacji
Image 2023/09/13 Bez kategorii piotr.balcerzak@audytel.pl

Gdy mylisz się w trakcie rekrutacji….. Czasy gdy pracownicy pracowali kilka, czy kilkanaście lat w jednej firmie powoli odchodzą w zapomnienie. Duża rotacja w zespołach nie jest dziś sytuacją wyjątkową. Podobnie rzecz ma się na stanowiskach menedżerskich. Tu problem jest tym większy, że rola menedżera zespołu sprzedaży to kluczowe stanowisko w wielu firmach. Jak zatem

Szczegóły