Audytel stawia na doradztwo logistyczne

Wyślij link znajomemu

Firma Audytel rozszerza ofertę o usługi doradcze w sferze logistyki dostaw, produkcji i dystrybucji oraz zarządzania łańcuchem dostaw.

Doradztwo logistyczne realizowane jest przez nowy dział biznesowy Audytela, zbudowany na bazie wyspecjalizowanej firmy Konslog. Dyrektorem działu został, Krzysztof Miziński, założyciel firmy Konslog. Konsultanci Konslogu mają za sobą wieloletnie doświadczenie menedżerskie w pionach logistycznych dużych międzynarodowych koncernów oraz liczne zrealizowane projekty z zakresu doradz-twa logistycznego dla firm w różnych sektorach gospodarki.

Logistykę trzeba uszyć na miarę firmy – mówi Krzysztof Miziński, Dyrektor Działu Doradztwa Logistycznego w Audytelu. – Przekonaliśmy o tym naszych klientów zarówno w kompleksowych projektach doradczych obejmujących cały łańcuch dostaw, jak i w mniejszych przedsięwzięciach, dotyczących wybranych obszarów zaopatrzenia, dystrybucji, produkcji oraz recyklingu.

Rozszerzenie kompetencji i profilu usług o doradztwo w sferze logistyki jest naturalną konsekwencją rozwoju naszej firmy – dodaje Emil Konarzewski, Partner Zarządzający Audytela. – Zaczęliśmy naszą działalność od niszowego obszaru audytów telekomunikacyjnych, aby stopniowo rozszerzyć ją na kolejne płaszczyzny: doradztwo i analizy teleinformatyczne, optymalizację procesów zakupowych, zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych, a od ubiegłego roku – optymalizację kosztów zużycia energii. 


Nasze wejście w dziedzinę logistyki zostało zresztą niejako wymuszone przez klientów Audytela, gdyż realizując coraz bardziej złożone projekty doradcze niejednokrotnie wkraczaliśmy w obszary zależne od infrastruktury ICT, w tym w szczególności w obszar logistyki.